Wzory dokumentów

Wyświetlanie 1 - 200 z 277 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 2
Nazwa Rozmiar
275_Umowa z zolnierzem pelniacym sluzbe kandydacka skierowanym na nauke.rtf 73,8k
276_Wniosek o zwolnienie ze sluzby kandydackiej.rtf 46,6k
272_Wniosek o odszkodowanie z tytulu szkody.rtf 55,7k
271_Zadanie sprostowania swiadectwa sluzby.rtf 48,9k
269_Wniosek o udzielenie pomocy w zakresie posrednictwa pracy.rtf 49,8k
267_Wniosek o wydanie zaswiadczenia stwierdzajacego predyspozycje zolnierza.rtf 53,1k
266_Wniosek o wyplate odszkodowania w razie uchylenia decyzji o wypowiedzeniu.rtf 48,4k
265_Wypowiedzenie stosunku sluzbowego zawodowej sluzby wojskowej.rtf 48,2k
264_Wniosek o udzielenie urlopu bezplatnego na czas trwania kampanii wyborczej.rtf 47,4k
263_Wniosek o zezwolenie na przynaleznosc do stowarzyszenia.rtf 48,8k
262_Informacja o przynaleznosci do stowarzyszenia lub innej organizacji krajowej.rtf 46,7k
261_Wniosek o wyplate zasilku pogrzebowego.rtf 48,3k
260_Wniosek o wyplate swiadczenia pienieznego w wysokosci kwoty uposazenia zasadniczego.rtf 48,6k
259_Wniosek o wyplate gratyfikacji urlopowej.rtf 47,3k
257_Wniosek o nagrode jubileuszowa.rtf 48,7k
258_Wniosek o wyplate naleznosci pienieznych za przeniesienie sluzbowe i przesiedlenie.rtf 53,4k
256_Wniosek o przyznanie zapomogi.rtf 47,4k
255_Wniosek o przyznanie nagrody uznaniowej zolnierzowi zawodowemu.rtf 48,5k
254_Porozumienie w sprawie wyplaty uposazenia i innych naleznosci pienieznych.rtf 50,5k
253_Wniosek o zwiekszenie dodatku za dlugoletnia sluzbe wojskowa.rtf 47,2k
251_Wniosek o inne swiadczenie socjalno-bytowe.rtf 50,0k
252_Wniosek o wyplacenie odsetek ustawowych.rtf 48,3k
250_Wniosek o zwrot kosztow codziennych dojazdow z miejsca zamieszkania.rtf 48,5k
249_Wniosek o dodatek za rozlake i zwrot kosztow przejazdow.rtf 51,5k
248_Wniosek o udzielanie lacznie przerw na karmienie.rtf 46,7k
247_Wniosek o zwrot kosztow spowodowanych odwolaniem lub wstrzymaniem urlopu.rtf 48,6k
246_Wniosek o udzielenie urlopu okolicznosciowego.rtf 49,0k
245_Wniosek o zwolnienie od zajec sluzbowych.rtf 48,8k
244_Wniosek o udzielenie urlopu szkoleniowego.rtf 46,9k
243_Oswiadczenie o koniecznosci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem.rtf 48,0k
242_Informacja o zamiarze wyjazdu i pobytu za granica.rtf 47,2k
241_Wniosek o zezwolenie na wykonywanie pracy zarobkowej.rtf 48,0k
239_Umowa o udzieleniu pomocy w zwiazku z pobieraniem przez zolnierza zawodowego nauki.rtf 79,5k
238_Wniosek o udzielenie pomocy w zwiazku z pobieraniem nauki.rtf 52,6k
237_Informacja o fakcie pobierania nauki.rtf 46,6k
236_Wniosek o pozostawienie legitymacji sluzbowej zolnierza zawodowego.rtf 46,8k
235_Wniosek o nadanie klasy kwalifikacyjnej.rtf 46,8k
234 Zgoda _Odmowa zgody zolnierza na wyznaczenie na nizsze stanowisko słuzbowe.rtf 48,5k
232_Wniosek o zweryfikowanie ostatecznej opinii sluzbowej.rtf 47,7k
231_Odwolanie od opinii sluzbowej.rtf 49,6k
229_Zgoda zolnierza na zawarcie kolejnego kontraktu na pelnienie zawodowej sluzby wojskowej.rtf 47,8k
230_Wniosek zolnierza przeniesionego do dyspozycji o zwolnienie z wykonywania zadan sluzbowych.rtf 49,1k
228_Wniosek o powolanie do zawodowej sluzby wojskowej.rtf 47,7k
225_Wniosek o zawarcie kolejnego kontraktu.rtf 48,2k
226_Wniosek o powolanie do sluzby stalej.rtf 48,7k
224_Zgoda zolnierza pelniacego sluzbe kontraktowa na objecie innego stanowiska.rtf 50,0k
223_Pismo informujace o prawie do nagrody jubileuszowej.rtf 52,3k
222_Pismo informujace o przyznaniu nagrody uznaniowej.rtf 52,1k
221_Pismo informujace o prawie do nagrody rocznej.rtf 49,8k
220_Pismo informujace o prawie do zasilku na zagospodarowanie.rtf 50,3k
219_Pismo funkcjonariusza o podejrzeniu stosowania mobbingu.rtf 50,7k
218_Pismo funkcjonariusza o odmowie wykonania polecenia sluzbowego.rtf 48,0k
217_Pismo informujace o zwolnieniu od zajec sluzbowych.rtf 49,3k
216_Wyroznienie dla funkcjonariusza.rtf 53,0k
215_Wniosek o przyznanie wyroznienia.rtf 54,6k
214_Zezwolenie na podjecie zajecia zarobkowego poza sluzba.rtf 51,4k
213_Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego.rtf 49,1k
212_Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego.rtf 48,1k
210_Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzynskiego.rtf 49,9k
211_Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego.rtf 49,2k
209_Wniosek o udzielenie czesci urlopu macierzynskiego przed porodem.rtf 48,2k
207_Pismo informujace o udzieleniu funkcjonariuszowi na jego wniosek platnego urlopu.rtf 47,8k
208_Pismo informujace o udzieleniu urlopu bezplatnego.rtf 47,8k
206_Pismo informujace o udzieleniu funkcjonariuszowi platnego urlopu.rtf 49,0k
205_Pismo informujace o udzieleniu urlopu zdrowotnego.rtf 47,6k
204_Pismo informujace o odwolaniu funkcjonariusza z urlopu wypoczynkowego.rtf 49,7k
203_Wniosek funkcjonariusza o przesuniecie terminu urlopu wypoczynkowego.rtf 48,4k
202_Decyzja o przyznaniu odszkodowania w zwiazku z niewydaniem swiadectwa sluzby.rtf 61,6k
201_Wniosek o sprostowanie swiadectwa sluzby.rtf 52,5k
200_Wezwanie do zwrotu kwoty stanowiacej rownowartosc kosztow wyzywienia.rtf 55,2k
199_Pismo informujace o prawie do ekwiwalentu za urlop .rtf 50,0k
198_Pismo o prawie do odprawy w zwiazku z wygasnieciem stosunku sluzbowego.rtf 50,8k
197_Pismo informujace o prawie do ekwiwalentu pienieznego za niewykorzystany czas wolny w zwiazku z pelnieniem sluzby.rtf 51,3k
196_Rozkaz personalny stwierdzajacy wygasniecie stosunku sluzbowego z powodu porzucenia sluzby.rtf 53,3k
195_Rozkaz personalny stwierdzajacy wygasniecie stosunku sluzbowego z powodu zrzeczenia sie obywatelstwa polskiego.rtf 53,4k
194_Rozkaz personalny stwierdzajacy wygasniecie stosunku sluzbowego.rtf 54,4k
193_Rozkaz personalny o wygasnieciu stosunku sluzbowego z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sadu.rtf 53,5k
192_Rozkaz personalny o wygasnieciu stosunku sluzbowego z powodu skazania prawomocnym wyrokiem.rtf 52,9k
191_Pismo informujace o planowanym zwolnieniu ze sluzby w zwiazku z osiagnieciem 30-letniego stazu.rtf 49,3k
190_Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze sluzby w przypadku prawomocnej odmowy.rtf 55,8k
189_Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze sluzby w przypadku uplywu 12-miesiecznego okresu zawieszenia.rtf 60,4k
188_Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze sluzby w przypadku nieobecnosci.rtf 64,7k
187_Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze sluzby w przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej.rtf 59,1k
186_Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze sluzby w zwiazku z powolaniem do innej sluzby panstwowej.rtf 57,8k
184_Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza w przypadku pisemnego zgloszenia wystapienia ze sluzby.rtf 53,9k
185_Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze sluzby w przypadku niewywiazywania sie z obowiazkow.rtf 62,5k
183_Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze sluzby w przypadku nieprzydatnosci do sluzby.rtf 57,7k
182_Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze sluzby w przypadku niewyrazenia zgody.rtf 58,2k
181_Pismo funkcjonariusza o wyborze swiadczenia pienieznego.rtf 48,8k
180_Decyzja o zawieszeniu funkcjonariusza w czynnosciach sluzbowych w zwiazku z wszczeciem.rtf 59,0k
179_Decyzja o zawieszeniu funkcjonariusza w czynnosciach sluzbowych z powodu tymczasowego aresztowania.rtf 54,2k
178_Pismo informujace o uchyleniu opinii.rtf 54,3k
177_Pismo informujace o utrzymaniu w mocy opinii.rtf 48,4k
175_Rozkaz personalny o przeniesieniu do dyspozycji przelozonego na okres oddelegowania.rtf 50,6k
176_Wniosek o zmiane opinii.rtf 64,5k
174_Rozkaz personalny o delegowaniu funkcjonariusza na okres do 6 miesiecy.rtf 49,2k
173_Decyzja o przeniesieniu z urzedu do pelnienia sluzby w innej jednostce.rtf 57,3k
171_Rozkaz personalny o odwolaniu Zastepcy Dyrektora Zakladu Karnego.rtf 49,8k
172_Rozkaz personalny o przeniesieniu funkcjonariusza odwolanego z zajmowanego stanowiska.rtf 49,3k
170_Rozkaz personalny o odwolaniu ze stanowiska dyrektora.rtf 49,7k
169_Rozkaz personalny o powolaniu na stanowisko dyrektora.rtf 49,8k
168_Pismo o ustaleniu wysokosci uposazenia przy powierzeniu pelnienia obowiazkow.rtf 52,7k
167_Pismo informujace o zawieszeniu wyplaty uposazenia z powodu samowolnego opuszczenia miejsca.rtf 50,6k
166_Pismo informujace o potraceniu uposazenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim.rtf 48,5k
165_Pismo informujace o obnizeniu dodatku sluzbowego.rtf 51,6k
164_Pismo informujace o ustaleniu wysokosci dodatku sluzbowego.rtf 54,6k
163_Pismo informujace o prawie do dodatku za stopien.rtf 50,7k
162_Pismo informujace o prawie do otrzymania dodatku za wysluge lat.rtf 52,9k
161_Przyznanie dodatku do wynagrodzenia dla pracownika wykonujacego obowiazki.rtf 49,1k
160_Rozkaz personalny o nadaniu stopnia szeregowego.rtf 47,5k
159_Wniosek o wyrazenie zgody na mianowanie funkcjonariusza na wyzsze stanowisko.rtf 54,2k
157_Pismo informujace o przedluzeniu okresu sluzby przygotowawczej do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania karnego.rtf 49,2k
158_Akt mianowania na stale.rtf 48,7k
155_Akt mianowania w okresie sluzby przygotowawczej.rtf 49,1k
156_Pismo informujace o przedluzeniu sluzby przygotowawczej z powodu przerwy.rtf 47,4k
154_Zawiadomienie o odmowie wszczecia postepowania kwalifikacyjnego lub jego przerwaniu.rtf 48,2k
153_Ogloszenie o przyjeciach do sluzby.rtf 69,2k
152_Porozumienie w sprawie przekazania przez powiat srodkow finansowych.rtf 56,6k
151_Uchwala w sprawie przekazania srodkow finansowych dla Policji.rtf 60,7k
149_Zarzadzenie w sprawie zlecenia Komendantowi Powiatowemu Policji natychmiastowego podjecia dzialan.rtf 59,7k
150_Uchwala w sprawie przekazania srodkow finansowych dla Policji.rtf 59,8k
147_Zaswiadczenie lekarskie.rtf 51,5k
148_Uchwala w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji.rtf 47,1k
146_Rozkaz o zwolnieniu policjanta gdy wymaga tego wazny interes sluzby.rtf 59,9k
145_Rozkaz personalny o zwolnieniu policjanta ze sluzby.rtf 70,9k
144_Rozkaz personalny o zwolnieniu policjanta ze sluzby.rtf 64,7k
143_Rozkaz personalny o zwolnieniu policjanta ze sluzby.rtf 61,6k
142_Swiadectwo sluzby.rtf 64,4k
141_Rozkaz personalny o zwolnieniu policjanta ze sluzby z powodu uplywu 12 miesiecy.rtf 56,6k
140_Rozkaz o zwolnieniu policjanta ze sluzby w Policji.rtf 52,2k
138_Orzeczenie o uznaniu obwinionego policjanta za winnego czynow.rtf 76,5k
139_Rozkaz o zwolnieniu policjanta ze sluzby na jego wniosek.rtf 50,9k
137_Rozkaz o zawieszeniu w czynnosciach sluzbowych.rtf 59,5k
136_Rozkaz o podwyzszeniu policjantowi dodatku sluzbowego.rtf 51,8k
135_Rozkaz przeniesienia policjanta na wlasna prosbe do pelnienia sluzby w innej miejscowosci.rtf 50,3k
134_Rozkaz o przyznaniu nagrody pienieznej policjantom.rtf 61,6k
133_Akt powolania.rtf 46,2k
132_Protokol z postepowania kwalifikacyjnego.rtf 108,6k
131_Ogloszenie w sprawie postepowania kwalifikacyjnego.rtf 62,6k
130_Akt mianowania na komisarza Policji i na nadkomisarza Policji.rtf 48,0k
129_Akt mianowania na mlodszego aspiranta Policji i sierzanta Policji.rtf 47,9k
128_Opinia sluzbowa.rtf 204,6k
127_Akt mianowania na policjanta na stopien posterunkowego na okres sluzby przygotowawczej.rtf 46,9k
126_Rozkaz o przyjeciu do sluzby w Policji i mianowanie policjantem w sluzbie przygotowawczej.rtf 50,8k
125_Karta opisu stanowiska pracy.rtf 100,6k
123_Podanie o przyjecie do Policji.rtf 48,8k
122_Informacja o naborze do sluzby w Policji.rtf 62,8k
120_Oswiadczenie w sprawie rozwiazania umowy o prace bez zachowania okresu wypowiedzenia.rtf 51,3k
121_Oswiadczenie w sprawie zawieszenia w pelnieniu obowiazkow.rtf 51,8k
119_Oswiadczenie w sprawie rozwiazania umowy o prace bez zachowania okresu wypowiedzenia.rtf 51,3k
118_Informacja o warunkach zatrudnienia w okresie delegowania.rtf 46,9k
117_Oswiadczenie w sprawie odwolania z delegowania.rtf 47,3k
116_Oswiadczenie w sprawie delegowania do wykonywania obowiazkow sluzbowych w innej jednostce.rtf 47,9k
115_Oswiadczenie Prokuratora Generalnego w sprawie delegowania urzednika za jego zgoda do wykonywania obowiazkow sluzbowych w innej jednostce.rtf 48,2k
114_Powierzenie pelnienia funkcji.rtf 47,0k
113_Informacja o warunkach zatrudnienia w okresie delegowania.rtf 47,1k
112_Oswiadczenie w sprawie odwolania z delegowania.rtf 47,5k
110_Oswiadczenie w sprawie delegowania urzednika sadowego do wykonywania obowiazkow sluzbowych w innym sadzie.rtf 47,6k
111_Oswiadczenie w sprawie delegowania urzednika do wykonywania obowiazkow sluzbowych w innym sadzie na obszarze apelacji.rtf 47,6k
109_Oswiadczenie w sprawie delegowania urzednika sadowego za jego zgoda do wykonywania obowiazkow sluzbowych w innym sadzie.rtf 47,8k
108_Odpowiedz na wniosek w sprawie udzielenia zgody na dodatkowe zatrudnienie.rtf 47,3k
107_Wniosek w sprawie udzielenia przez przelozonego zgody na dodatkowe zatrudnienie.rtf 47,3k
105_Informacja w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu od oceny okresowej.rtf 47,3k
106_Oswiadczenie o braku wiezi osobistych z osobami znajdujacymi sie w bezposredniej podleglosci sluzbowej.rtf 47,7k
104_Sprzeciw pracownika od oceny okresowej.rtf 50,6k
103_Potwierdzenie wydania polecenia sluzbowego.rtf 47,0k
102_Zakres obowiazkow i odpowiedzialnosci pracownika na stanowisku pracy.rtf 63,7k
101_Umowa o prace na czas nieokreslony.rtf 54,6k
100_Oswiadczenie o zapoznaniu sie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych.rtf 46,9k
099_Umowa o prace na czas okreslony.rtf 57,0k
098_Ogloszenie o konkursie na staz urzedniczy.rtf 67,2k
097_Oswiadczenie kandydata o spelnieniu wymogow wynikajacych z art. 2 ustawy o pracownikach sadow i prokuratury.rtf 49,8k
096_Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie w sadzie rejonowym.rtf 56,9k
095_Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego.rtf 47,1k
094_Odprawa jednorazowa.rtf 46,9k
093_Nagroda za szczegolne osiagniecia.rtf 48,9k
092_Nagroda jubileuszowa.rtf 46,5k
090_Akt przyznania urzednikowi sluzby cywilnej kolejnego stopnia sluzbowego.rtf 51,3k
091_Dodatek za wieloletnia prace.rtf 46,8k
089_Dodatek zadaniowy.rtf 46,9k
088_Dodatek sluzbowy.rtf 47,8k
086_Rozwiazanie stosunku pracy z mianowania bez wypowiedzenia z winy urzednika_art. 71 ust. 7 pkt 3 u.s.c..rtf 53,3k
085_Rozwiazanie stosunku pracy z mianowania bez wypowiedzenia z winy urzednika_art. 71 ust. 7 pkt 2 u.s.c..rtf 54,1k
084_Rozwiazanie stosunku pracy z mianowania bez wypowiedzenia z winy urzednika_art. 71 ust. 7 pkt 1 u.s.c..rtf 54,3k
083_Rezygnacja urzednika ze sluzby_art. 71 ust. 6 u.s.c. .rtf 48,0k
082_Rozwiazanie stosunku pracy z mianowania na mocy porozumienia stron_art. 71 ust. 6 u.s.c..rtf 50,1k
080_Obligatoryjne rozwiazanie stosunku pracy z mianowania za wypowiedzeniem_art. 71 ust. 1 pkt 3 u.s.c..rtf 54,3k
081_Obligatoryjne rozwiazanie stosunku pracy z mianowania za wypowiedzeniem_art. 71 ust. 1 pkt 4 u.s.c..rtf 54,9k
079_Obligatoryjne rozwiazanie stosunku pracy z mianowania za wypowiedzeniem_art. 71 ust. 1 pkt 2 u.s.c..rtf 52,4k
078_Obligatoryjne rozwiazanie stosunku pracy z mianowania za wypowiedzeniem_art. 71 ust. 1 pkt 1 u.s.c..rtf 53,8k
077_Swiadectwo pracy.rtf 90,2k
076_Zawiadomienie o wygasnieciu stosunku pracy z mianowania .rtf 49,4k
075_Zawiadomienie o zawieszeniu stosunku pracy czlonka korpusu sluzby cywilnej w zwiazku z tymczasowym aresztowaniem.rtf 48,1k
073_Protokol przekazania akt osobowych czlonka korpusu sluzby cywilnej.rtf 54,1k
074_Porozumienie pracodawcow w sprawie przeniesienia czlonka korpusu sluzby cywilnej.rtf 58,2k
072_Akt przeniesienia czlonka korpusu sluzby w trybie art. 64 u.s.c..rtf 50,5k
071_Porozumienie pracodawcow w sprawie przeniesienia czlonka korpusu sluzby cywilnej w trybie art. 64 u.s.c._cz. II.rtf 49,2k
070_Porozumienie pracodawcow w sprawie przeniesienia czlonka korpusu sluzby cywilnej w trybie art. 64 u.s.c._cz. I.rtf 49,2k
069_Wniosek o przeniesienie czlonka korpusu sluzby cywilnej w trybie art. 64 u.s.c..rtf 51,4k
068_Akt przeniesienia urzednika sluzby cywilnej na inne stanowisko w tym samym urzedzie w tej samej lub w innej miejscowosci.rtf 50,6k
Wyświetlanie 1 - 200 z 277 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 2