Dostęp do plików jest możliwy jedynie po zalogowaniu. Aby to zrobić należy najpierw kupić książkę, na przykład w księgarni internetowej Profinfo pod tym linkiem. W książce znajdą Państwo kod aktywacyjny do produktu. Po zalogowaniu i wpisaniu jednorazowego kodu aktywacyjnego uzyskają Państwo pełny dostęp do plików.

Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.

Wzory dokumentów

Wyświetlanie 1 - 200 z 266 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 2
Nazwa Rozmiar
001_Regulamin naboru na wolne stanowiska urzednicze w tym na kierownicze.rtf 87,5k
002_Wniosek o rozpoczecie naboru.rtf 82,6k
003_Ogloszenie o wolnym stanowisku urzedniczym oraz o naborze kandydatow.rtf 65,3k
004_Zestawienie wynikow naboru.rtf 74,8k
005_Protokol z naboru na wolne stanowisko urzednicze.rtf 66,0k
006_Informacja o wynikach naboru.rtf 49,5k
007_Umowa o prace na czas nieokreslony.rtf 56,9k
008_Umowa o prace na czas okreslony z osoba podejmujaca po raz pierwszy prace.rtf 58,7k
009_Umowa o prace na zastepstwo.rtf 57,4k
010_Umowa o prace na czas okreslony z doradca.rtf 58,3k
011_Akt powolania.rtf 48,1k
012_Uchwala w sprawie ustalenia wysokosci wynagrodzenia wojta.rtf 50,1k
013_Zasady przeprowadzania sluzby przygotowawczej.rtf 92,1k
014_Decyzja w sprawie skierowania do sluzby przygotowawczej.rtf 55,8k
015_Program sluzby przygotowawczej.rtf 80,9k
016_Wniosek o zwolnienie z obowiazku odbywania sluzby przygotowawczej.rtf 48,6k
017_Decyzja zwalniajaca z obowiazku odbywania sluzby przygotowawczej.rtf 49,4k
018_Opinia z przebiegu sluzby przygotowawczej.rtf 51,8k
019_Protokol z przeprowadzonego egzaminu w ramach sluzby przygotowawczej.rtf 54,2k
020_Zaswiadczenie o ukonczeniu sluzby przygotowawczej.rtf 48,5k
021_Slubowanie.rtf 45,9k
022_Regulamin okresowej oceny pracownikow samorzadowych.rtf 136,5k
023_Arkusz okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorzadowego.rtf 113,4k
024_Odwolanie od oceny okresowej.rtf 50,1k
025_Rozstrzygniecie odwolania od oceny okresowej.rtf 47,1k
026_Regulamin wynagradzania.rtf 478,9k
027_Decyzja o przyznaniu dodatku za wieloletnia prace.rtf 46,7k
028_Decyzja o przyznaniu nagrody jubileuszowej.rtf 48,2k
029_Decyzja o przyznaniu jednorazowej odprawy w zwiazku z przejsciem na emeryture.rtf 47,2k
030_Oswiadczenie o prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej.rtf 47,4k
031_Wezwanie pracownika do zlozenia oswiadczenia majatkowego.rtf 48,2k
032_Przeniesienie pracownika na wyzsze stanowisko (awans).rtf 47,7k
033_Powierzenie wykonania innej pracy niz umowiona.rtf 46,6k
034_Porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika samorzadowego.rtf 57,0k
035_Przeniesienie pracownika samorzadowego w zwiazku z reorganizacja jednostki.rtf 47,0k
036_Pismo w sprawie zawieszenia obowiazku swiadczenia pracy przez pracownika.rtf 46,9k
037_Akt odwolania zastepcy wojta z powodu niezlozenia oswiadczenia majatkowego.rtf 47,1k
038_Wygasniecie mandatu wojta.rtf 49,3k
039_Pismo w sprawie odprawy dla wojta.rtf 47,1k
040_Porozumienie stron o rozwiazaniu stosunku pracy.rtf 48,9k
041_Wypowiedzenie umowy o prace.rtf 49,0k
042_Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia.rtf 50,5k
043_Swiadectwo pracy.rtf 70,5k
044_Wniosek o wszczecie procedury naboru.rtf 50,7k
045_Powolanie komisji rekrutacyjnej.rtf 46,2k
046_Powolanie zespolu.rtf 46,1k
047_Ogloszenie o naborze kandydatow do sluzby cywilnej.rtf 67,4k
048_Ogloszenie o naborze na wyzsze stanowisko w sluzbie cywilnej.rtf 63,6k
049_Oswiadczenie kandydata o korzystaniu z pelni praw publicznych i niekaralnosci.rtf 47,6k
050_Oswiadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii.rtf 46,0k
051_Oswiadczenie czlonka komisji.rtf 46,2k
052_Decyzja o naborze.rtf 45,6k
053_Informacja o wynikach naboru na stanowisko w korpusie sluzby cywilnej.rtf 44,7k
054_Protokol z naboru.rtf 58,2k
055_Oswiadczenie o zachowaniu tajemnicy.rtf 46,3k
056_Umowa o prace na czas nieokreslony.rtf 56,2k
057_Umowa o prace na czas okreslony.rtf 55,3k
058_Umowa na zastepstwo.rtf 58,1k
059_Pierwsza ocena w sluzbie cywilnej.rtf 97,7k
060_Pierwsza ocena w sluzbie cywilnej.rtf 89,1k
062_Wniosek o zawarcie umowy o prace na czas nieokreslony w trybie art. 38 ust. 3 pkt 1 u.s.c..rtf 47,8k
063_Mianowanie w sluzbie cywilnej.rtf 46,6k
064_Slubowanie.rtf 45,2k
065_Akt przeniesienia czlonka korpusu sluzby cywilnej na wyzsze stanowisko w sluzbie cywilnej w trybie art. 54 ust. 2 u.s.c..rtf 52,3k
066_Akt przeniesienia czlonka korpusu sluzby cywilnej na wyzsze stanowisko w sluzbie cywilnej w trybie art. 59 ust. 2 u.s.c..rtf 50,0k
067_Akt przeniesienia czlonka korpusu sluzby cywilnej zajmujacego wyzsze stanowisko w sluzbie cywilnej na stanowisko urzednicze.rtf 53,7k
068_Akt przeniesienia urzednika sluzby cywilnej na inne stanowisko w tym samym urzedzie w tej samej lub w innej miejscowosci.rtf 50,6k
069_Wniosek o przeniesienie czlonka korpusu sluzby cywilnej w trybie art. 64 u.s.c..rtf 51,4k
070_Porozumienie pracodawcow w sprawie przeniesienia czlonka korpusu sluzby cywilnej w trybie art. 64 u.s.c._cz. I.rtf 49,2k
071_Porozumienie pracodawcow w sprawie przeniesienia czlonka korpusu sluzby cywilnej w trybie art. 64 u.s.c._cz. II.rtf 49,2k
072_Akt przeniesienia czlonka korpusu sluzby w trybie art. 64 u.s.c..rtf 50,5k
073_Protokol przekazania akt osobowych czlonka korpusu sluzby cywilnej.rtf 54,1k
074_Porozumienie pracodawcow w sprawie przeniesienia czlonka korpusu sluzby cywilnej.rtf 58,2k
075_Zawiadomienie o zawieszeniu stosunku pracy czlonka korpusu sluzby cywilnej w zwiazku z tymczasowym aresztowaniem.rtf 48,1k
076_Zawiadomienie o wygasnieciu stosunku pracy z mianowania .rtf 49,4k
077_Swiadectwo pracy.rtf 90,2k
078_Obligatoryjne rozwiazanie stosunku pracy z mianowania za wypowiedzeniem_art. 71 ust. 1 pkt 1 u.s.c..rtf 53,8k
079_Obligatoryjne rozwiazanie stosunku pracy z mianowania za wypowiedzeniem_art. 71 ust. 1 pkt 2 u.s.c..rtf 52,4k
080_Obligatoryjne rozwiazanie stosunku pracy z mianowania za wypowiedzeniem_art. 71 ust. 1 pkt 3 u.s.c..rtf 54,3k
081_Obligatoryjne rozwiazanie stosunku pracy z mianowania za wypowiedzeniem_art. 71 ust. 1 pkt 4 u.s.c..rtf 54,9k
082_Rozwiazanie stosunku pracy z mianowania na mocy porozumienia stron_art. 71 ust. 6 u.s.c..rtf 50,1k
083_Rezygnacja urzednika ze sluzby_art. 71 ust. 6 u.s.c. .rtf 48,0k
084_Rozwiazanie stosunku pracy z mianowania bez wypowiedzenia z winy urzednika_art. 71 ust. 7 pkt 1 u.s.c..rtf 54,3k
085_Rozwiazanie stosunku pracy z mianowania bez wypowiedzenia z winy urzednika_art. 71 ust. 7 pkt 2 u.s.c..rtf 54,1k
086_Rozwiazanie stosunku pracy z mianowania bez wypowiedzenia z winy urzednika_art. 71 ust. 7 pkt 3 u.s.c..rtf 53,3k
088_Dodatek sluzbowy.rtf 47,8k
089_Dodatek zadaniowy.rtf 46,9k
090_Akt przyznania urzednikowi sluzby cywilnej kolejnego stopnia sluzbowego.rtf 51,3k
091_Dodatek za wieloletnia prace.rtf 46,8k
092_Nagroda jubileuszowa.rtf 46,5k
093_Nagroda za szczegolne osiagniecia.rtf 48,9k
094_Odprawa jednorazowa.rtf 46,9k
095_Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego.rtf 47,1k
096_Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie w sadzie rejonowym.rtf 56,9k
097_Oswiadczenie kandydata o spelnieniu wymogow wynikajacych z art. 2 ustawy o pracownikach sadow i prokuratury.rtf 49,8k
098_Ogloszenie o konkursie na staz urzedniczy.rtf 67,2k
099_Umowa o prace na czas okreslony.rtf 57,0k
100_Oswiadczenie o zapoznaniu sie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych.rtf 46,9k
101_Umowa o prace na czas nieokreslony.rtf 54,6k
102_Zakres obowiazkow i odpowiedzialnosci pracownika na stanowisku pracy.rtf 63,7k
103_Potwierdzenie wydania polecenia sluzbowego.rtf 47,0k
104_Sprzeciw pracownika od oceny okresowej.rtf 50,6k
105_Informacja w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu od oceny okresowej.rtf 47,3k
106_Oswiadczenie o braku wiezi osobistych z osobami znajdujacymi sie w bezposredniej podleglosci sluzbowej.rtf 47,7k
107_Wniosek w sprawie udzielenia przez przelozonego zgody na dodatkowe zatrudnienie.rtf 47,3k
108_Odpowiedz na wniosek w sprawie udzielenia zgody na dodatkowe zatrudnienie.rtf 47,3k
109_Oswiadczenie w sprawie delegowania urzednika sadowego za jego zgoda do wykonywania obowiazkow sluzbowych w innym sadzie.rtf 47,8k
110_Oswiadczenie w sprawie delegowania urzednika sadowego do wykonywania obowiazkow sluzbowych w innym sadzie.rtf 47,6k
111_Oswiadczenie w sprawie delegowania urzednika do wykonywania obowiazkow sluzbowych w innym sadzie na obszarze apelacji.rtf 47,6k
112_Oswiadczenie w sprawie odwolania z delegowania.rtf 47,5k
113_Informacja o warunkach zatrudnienia w okresie delegowania.rtf 47,1k
114_Powierzenie pelnienia funkcji.rtf 47,0k
115_Oswiadczenie Prokuratora Generalnego w sprawie delegowania urzednika za jego zgoda do wykonywania obowiazkow sluzbowych w innej jednostce.rtf 48,2k
116_Oswiadczenie w sprawie delegowania do wykonywania obowiazkow sluzbowych w innej jednostce.rtf 47,9k
117_Oswiadczenie w sprawie odwolania z delegowania.rtf 47,3k
118_Informacja o warunkach zatrudnienia w okresie delegowania.rtf 46,9k
119_Oswiadczenie w sprawie rozwiazania umowy o prace bez zachowania okresu wypowiedzenia.rtf 51,3k
120_Oswiadczenie w sprawie rozwiazania umowy o prace bez zachowania okresu wypowiedzenia.rtf 51,3k
121_Oswiadczenie w sprawie zawieszenia w pelnieniu obowiazkow.rtf 51,8k
122_Informacja o naborze do sluzby w Policji.rtf 62,8k
123_Podanie o przyjecie do Policji.rtf 48,8k
125_Karta opisu stanowiska pracy.rtf 100,6k
126_Rozkaz o przyjeciu do sluzby w Policji i mianowanie policjantem w sluzbie przygotowawczej.rtf 50,8k
127_Akt mianowania na policjanta na stopien posterunkowego na okres sluzby przygotowawczej.rtf 46,9k
128_Opinia sluzbowa.rtf 204,6k
129_Akt mianowania na mlodszego aspiranta Policji i sierzanta Policji.rtf 47,9k
130_Akt mianowania na komisarza Policji i na nadkomisarza Policji.rtf 48,0k
131_Ogloszenie w sprawie postepowania kwalifikacyjnego.rtf 62,6k
132_Protokol z postepowania kwalifikacyjnego.rtf 108,6k
133_Akt powolania.rtf 46,2k
134_Rozkaz o przyznaniu nagrody pienieznej policjantom.rtf 61,6k
135_Rozkaz przeniesienia policjanta na wlasna prosbe do pelnienia sluzby w innej miejscowosci.rtf 50,3k
136_Rozkaz o podwyzszeniu policjantowi dodatku sluzbowego.rtf 51,8k
137_Rozkaz o zawieszeniu w czynnosciach sluzbowych.rtf 59,5k
138_Orzeczenie o uznaniu obwinionego policjanta za winnego czynow.rtf 76,5k
139_Rozkaz o zwolnieniu policjanta ze sluzby na jego wniosek.rtf 50,9k
140_Rozkaz o zwolnieniu policjanta ze sluzby w Policji.rtf 52,2k
141_Rozkaz personalny o zwolnieniu policjanta ze sluzby z powodu uplywu 12 miesiecy.rtf 56,6k
142_Swiadectwo sluzby.rtf 64,4k
143_Rozkaz personalny o zwolnieniu policjanta ze sluzby.rtf 61,6k
144_Rozkaz personalny o zwolnieniu policjanta ze sluzby.rtf 64,7k
145_Rozkaz personalny o zwolnieniu policjanta ze sluzby.rtf 70,9k
146_Rozkaz o zwolnieniu policjanta gdy wymaga tego wazny interes sluzby.rtf 59,9k
147_Zaswiadczenie lekarskie.rtf 51,5k
148_Uchwala w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji.rtf 47,1k
149_Zarzadzenie w sprawie zlecenia Komendantowi Powiatowemu Policji natychmiastowego podjecia dzialan.rtf 59,7k
150_Uchwala w sprawie przekazania srodkow finansowych dla Policji.rtf 59,8k
151_Uchwala w sprawie przekazania srodkow finansowych dla Policji.rtf 60,7k
152_Porozumienie w sprawie przekazania przez powiat srodkow finansowych.rtf 56,6k
153_Ogloszenie o przyjeciach do sluzby.rtf 69,2k
154_Zawiadomienie o odmowie wszczecia postepowania kwalifikacyjnego lub jego przerwaniu.rtf 48,2k
155_Akt mianowania w okresie sluzby przygotowawczej.rtf 49,1k
156_Pismo informujace o przedluzeniu sluzby przygotowawczej z powodu przerwy.rtf 47,4k
157_Pismo informujace o przedluzeniu okresu sluzby przygotowawczej do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania karnego.rtf 49,2k
158_Akt mianowania na stale.rtf 48,7k
159_Wniosek o wyrazenie zgody na mianowanie funkcjonariusza na wyzsze stanowisko.rtf 54,2k
160_Rozkaz personalny o nadaniu stopnia szeregowego.rtf 47,5k
161_Przyznanie dodatku do wynagrodzenia dla pracownika wykonujacego obowiazki.rtf 49,1k
162_Pismo informujace o prawie do otrzymania dodatku za wysluge lat.rtf 52,9k
163_Pismo informujace o prawie do dodatku za stopien.rtf 50,7k
164_Pismo informujace o ustaleniu wysokosci dodatku sluzbowego.rtf 54,6k
165_Pismo informujace o obnizeniu dodatku sluzbowego.rtf 51,6k
166_Pismo informujace o potraceniu uposazenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim.rtf 48,5k
167_Pismo informujace o zawieszeniu wyplaty uposazenia z powodu samowolnego opuszczenia miejsca.rtf 50,6k
168_Pismo o ustaleniu wysokosci uposazenia przy powierzeniu pelnienia obowiazkow.rtf 52,7k
169_Rozkaz personalny o powolaniu na stanowisko dyrektora.rtf 49,8k
170_Rozkaz personalny o odwolaniu ze stanowiska dyrektora.rtf 49,7k
171_Rozkaz personalny o odwolaniu Zastepcy Dyrektora Zakladu Karnego.rtf 49,8k
172_Rozkaz personalny o przeniesieniu funkcjonariusza odwolanego z zajmowanego stanowiska.rtf 49,3k
173_Decyzja o przeniesieniu z urzedu do pelnienia sluzby w innej jednostce.rtf 57,3k
174_Rozkaz personalny o delegowaniu funkcjonariusza na okres do 6 miesiecy.rtf 49,2k
175_Rozkaz personalny o przeniesieniu do dyspozycji przelozonego na okres oddelegowania.rtf 50,6k
176_Wniosek o zmiane opinii.rtf 64,5k
177_Pismo informujace o utrzymaniu w mocy opinii.rtf 48,4k
178_Pismo informujace o uchyleniu opinii.rtf 54,3k
179_Decyzja o zawieszeniu funkcjonariusza w czynnosciach sluzbowych z powodu tymczasowego aresztowania.rtf 54,2k
180_Decyzja o zawieszeniu funkcjonariusza w czynnosciach sluzbowych w zwiazku z wszczeciem.rtf 59,0k
181_Pismo funkcjonariusza o wyborze swiadczenia pienieznego.rtf 48,8k
182_Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze sluzby w przypadku niewyrazenia zgody.rtf 58,2k
183_Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze sluzby w przypadku nieprzydatnosci do sluzby.rtf 57,7k
184_Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza w przypadku pisemnego zgloszenia wystapienia ze sluzby.rtf 53,9k
185_Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze sluzby w przypadku niewywiazywania sie z obowiazkow.rtf 62,5k
186_Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze sluzby w zwiazku z powolaniem do innej sluzby panstwowej.rtf 57,8k
187_Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze sluzby w przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej.rtf 59,1k
188_Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze sluzby w przypadku nieobecnosci.rtf 64,7k
189_Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze sluzby w przypadku uplywu 12-miesiecznego okresu zawieszenia.rtf 60,4k
190_Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze sluzby w przypadku prawomocnej odmowy.rtf 55,8k
191_Pismo informujace o planowanym zwolnieniu ze sluzby w zwiazku z osiagnieciem 30-letniego stazu.rtf 49,3k
192_Rozkaz personalny o wygasnieciu stosunku sluzbowego z powodu skazania prawomocnym wyrokiem.rtf 52,9k
193_Rozkaz personalny o wygasnieciu stosunku sluzbowego z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sadu.rtf 53,5k
194_Rozkaz personalny stwierdzajacy wygasniecie stosunku sluzbowego.rtf 54,4k
195_Rozkaz personalny stwierdzajacy wygasniecie stosunku sluzbowego z powodu zrzeczenia sie obywatelstwa polskiego.rtf 53,4k
196_Rozkaz personalny stwierdzajacy wygasniecie stosunku sluzbowego z powodu porzucenia sluzby.rtf 53,3k
197_Pismo informujace o prawie do ekwiwalentu pienieznego za niewykorzystany czas wolny w zwiazku z pelnieniem sluzby.rtf 51,3k
198_Pismo o prawie do odprawy w zwiazku z wygasnieciem stosunku sluzbowego.rtf 50,8k
199_Pismo informujace o prawie do ekwiwalentu za urlop .rtf 50,0k
200_Wezwanie do zwrotu kwoty stanowiacej rownowartosc kosztow wyzywienia.rtf 55,2k
201_Wniosek o sprostowanie swiadectwa sluzby.rtf 52,5k
202_Decyzja o przyznaniu odszkodowania w zwiazku z niewydaniem swiadectwa sluzby.rtf 61,6k
203_Wniosek funkcjonariusza o przesuniecie terminu urlopu wypoczynkowego.rtf 48,4k
Wyświetlanie 1 - 200 z 266 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 2

Wzory dokumentów

Wyświetlanie 11 rezultatów.
Nazwa Rozmiar
059_Pierwsza ocena w sluzbie cywilnej.pdf 91,3k
061_Pierwsza ocena w sluzbie cywilnej.pdf 146,6k
087_Ocena okresowa czlonka korpusu sluzby cywilnej.pdf 761,3k
124_Kwestionariusz osobowy kandydata do sluzby.pdf 77,8k
227_Wzor kontraktu na pelnienie zawodowej sluzby wojskowej.pdf 33,4k
233_Opinia sluzbowa.pdf 178,7k
240_Umowa z zolnierzem zawodowym skierowanym na nauke.pdf 221,7k
268_Zaswiadczenie o odbyciu sluzby.pdf 50,0k
270_Swiadectwo sluzby.pdf 167,0k
273_Wniosek o powolanie do sluzby kandydackiej.pdf 258,3k
277_Opinia sluzbowa kandydata na zolnierza zawodowego.pdf 238,3k
Wyświetlanie 11 rezultatów.

Polecamy: