Redaktorzy naukowi

Krzysztof W. Baran – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor lub współautor około dwustu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym kilkunastu monografii, komentarzy i podręczników. Posiada bogate doświadczenie eksperckie w stosunkach przemysłowych oraz dydaktyczne w kształceniu kadr Human Resources. Redaktor naczelny Systemu Prawa Pracy.

Marcin Wujczyk – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej, członek Europejskiego Komitetu Praw Społecznych Rady Europy, radca prawny prowadzący kancelarię specjalizującą się w prawie pracy; autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy.

 

Autorzy

Paweł Cegiełko – radca prawny; doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; specjalista z zakresu prawa pracy i prawa medycznego; swoje zainteresowania naukowe skupia przede wszystkim na niepracowniczych stosunkach zatrudnienia oraz odrębnych od kodeksowego prawa pracy regulacjach normatywnych określonych zawodów i grup zawodów (przykładowo: pracownicy podmiotów leczniczych, personel lotniczy, nauczyciele akademiccy, pracownicy instytutów badawczych, sędziowie).


Żaneta Grygiel-Kaleta – doktor nauk prawnych, wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Jest autorką publikacji z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy.

Joanna Kosiniak – kierownik Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Ewelina Kumor-Jezierska – doktor nauk prawnych, adwokat, specjalizuje się w dziedzinie prawa pracy (w szczególności w zakresie indywidualnego prawa pracy oraz zatrudnienia w służbach mundurowych), prawa autorskiego oraz prawa karnego. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa pracy, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.

Andżelika Leja – uczestniczka seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autorka publikacji obejmujących problematykę zatrudnienia w służbie cywilnej, prowadzi szkolenia z tego zakresu tematycznego skierowane do członków korpusu służby cywilnej w tym osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Senior Lawyer w jednej z krakowskich kancelarii prawnych.

Mariusz Lekston – doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, dydaktyk prawa pracy oraz ustroju administracji publicznej; kierownik Działu ds. prawnych i kadrowych Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, wykonujący czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu uczelni; autor publikacji obejmujących problematykę zatrudnienia nauczycieli akademickich oraz pragmatyk pracowniczych.

Marzena Łabędź – radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa własności intelektualnej, dyrektor Działu Prawa Pracy i Działu Własności Intelektualnej w jednej z warszawskich kancelarii; posiada szerokie doświadczenie w sprawach z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy zdobyte w trakcie wieloletniej praktyki zawodowej; prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy skierowane przede wszystkim do dyrektorów personalnych.

Agnieszka Posłuszny – radca prawny, doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, funkcjonariusz Służby Więziennej, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, powiatowych jednostek organizacyjnych i organizacji związkowych. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów, organizacji jednostek administracji samorządowej, prawa zamówień publicznych, prawa Unii Europejskiej, zarządzania funduszami Unii Europejskiej, ekonomii społecznej, mediacji i innych metod alternatywnego rozwiązywania sporów, prawa karnego materialnego i prawa pracy.

Bogusław Przywora – doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, radca prawny, pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Polecamy: